EPS/phytostandard ekstrakt, na francuskom extraits de plantes fraîches standardisées, standardizirani ekstrakti ljekovitih biljaka, dobivaju se patentiranom tehnologijom ekstrakcije, od kojih je jedan od postupaka liksivijacija, odnosno progresivno iscrpljivanje aktivnih tvari u rastućim koncentracijama etanola koji se na kraju uklanja.
 
Takav način ekstrakcije daje nam pripravke visokih koncentracija, puno većih nego u tinkturama tih istih biljaka. Suhi biljni ekstrakti otapaju se u glicerolu i vodi te nastaje „EPS pripravak“, nešto slično „sirupu“ ili iz njih nastaju kapsule i tablete kao suhi oralni pripravci.
 
Pripravak je kao takav prikladan za djecu, dijabetičare, kao i osobe koje ne smiju uzimati alkohol, a glicerol mu daje slatkasti okus.
Glicerol je potpuno neškodljiv alkohol (za razliku od etanola),a sam po sebi je konzervans kada je koncentriran.
Slatkog je okusa što mu je druga velika prednost, pogotovo u pedijatriji.
Obično se puni u boce od 90 mL, 500 mL i 2 litre.