Monthly Archives: svibanj 2020

Prehrambeni smjer ka zdravlju – krećemo!

Sada lagano možemo reći da se stvari koliko-toliko vraćaju u novi, izmijenjeni oblik „svakodnevnice“. Postavlja se pitanje da li je ovaj period u izolaciji bio izazov ili darovana okolnost s mnogo mogućnosti za bolje navike, u prehrambenom smislu? Kakva je Vaša prehrana bila u izolaciji? Oduvijek je bilo puno diskusija oko toga što i kako […]